Υπηρεσίες

  • Παρέχεται η δυνατότητα διαδανεισμού επιστημονικών άρθρων μεταξύ των 27.000 περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. (www.ekt.gr).
  • Δυνατότητα παραγγελίας άρθρων και βιβλίων, με μικρή χρέωση, από τη British Library (www.bl.uk). Σχεδόν κάθε έγγραφό της είναι διαθέσιμο για δανεισμό. Η πλειοψηφία των δανεισμών γίνεται από μία συλλογή δέκα και πλέον εκατομμυρίων βιβλίων και εννέα εκατομμυρίων άρθρων περιοδικών, η οποία αυξάνεται κατά 45 χιλιάδες ετησίως.
  • OPAC (On line Public Access Catalogue): Το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να αναζητηθεί εύκολα και γρήγορα, από απόσταση, μέσω διαδικτύου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κράτησης βιβλίων για δανεισμό. (http://library.kethea.gr).

Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη έχει δανειστικό χαρακτήρα για το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ και απευθύνεται εκτός από τους εργαζόμενους του οργανισμού και σε ομάδες εξωτερικών αναγνωστών, φοιτητές, σπουδαστές ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Ο δανεισμός έχει ισχύ 20 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν συνεννόησης με τη βιβλιοθηκονόμο.

5 συμβουλές

Χρησιμοποιήστε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης για αναζήτηση, ώστε να μη χάνετε πολύτιμο χρόνο στα ράφια. Ζητήστε βοήθεια από τη βιβλιοθηκονόμο. Κρατάτε αναλυτικές σημειώσεις και πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης σας. Κάθε πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη. Για την έρευνά σας επιλέξτε χρονικά πρόσφατες και ακριβείς πληροφορίες πάνω στο θέμα σας. Αξιοποιήστε και άλλες πηγές πληροφόρησης εκτός από τη βιβλιοθήκη, όπως ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

Χρήσιμα links

ΚΕΘΕΑ: www.kethea.gr
SAMHSA: www.samhsa.gov
Drugscope: www.drugscope.org.uk
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά: www.ektepn.gr
Επιστημονικό περιοδικό ΄΄ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ΄΄: www.exartiseis.gr
Elsevier Science: www.elsevier.com